GHTC_hvit_txt.png

Litlås 4 

5954 Mongstad

post@givinghope.no

+47 915 68 617

Vipps: 121995

Gavekonto: 3632 57 54065

 

Giving Hope To a Child

Org. nr. 997887824 

 

ik-stempel-transparent kopi kopi.png
  • Facebook - Grey Circle
  • Linkedin - Grå Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grå Circle
  • Tumblr - Grå Circle

Laget av RAMT og Proffil Media

FRANK DIGGS

Vi begynte å støtte skolens elever i 2018 med skolepenger og har samlet inn penger til nytt tak som ble tatt av storm i 2018 Høsten 2019 får skolen også nytt bibliotek!

FRANK DIGGS

Frank Diggs Public School ligger i St.John Community, Grand Bassa County. Skolen er ganske ny men svært mange elevene dropper ut pga foreldrenes manglende evne til å betale skolepenger.

Skolen kom inn i vårt program i 2018

LITE OFFENTLIG STØTTE

Skolene får lite offentlig støtte og kun et fåtall lærere blir lønnet av staten, derfor er skolene avhengig av frivillige lærere. Det er ekstremt vanskelig å skaffe og holde på de frivillige lærerne, hovedsakelig menn, fra andre større steder hvor de har kunnet gå på skole, som også må forsørge sin egen familie. På Frank Diggs tenker de langsiktig ved å anlegge en plantasje (palmefarm) i tillegg til kjøkkenhage hvor overskuddet går til de frivillige lærerne - en viktig motivasjon.

POSITIVE RINGVIRKNER I SAMFUNNET

Tilgang til utdannelse mener vi er en menneskerett og grunnleggende for all utvikling for bærekraftige samfunn.

Dagens elever - morgendagens lærere.

elever på Frank Diggs17.04.18_2.JPG

VÅRT BIDRAG

Giving Hope to a Child har nå 100 skolebarn i vår fadderordning på Frank Diggs, som vi besørger skolepenger for. i tillegg til skoleuniformer (som er påkrevd) og skolesekker med kladdebøker, blyanter, blyantspisser og viskelær.

Vinteren 2018 blåste i tillegg taket av på 4 av klasserommene + hele barnehagedelen i en storm. Stiftelsen har støttet gjenoppbyggingen av det.

Målsetning er å gi dem bibliotek  i 2019 og solceller så snart vi har midler nok.