top of page

13 år med engasjement, innsats, suksesser og utfordringer gir en positiv inngang i 2024

Oppdatert: 18. feb.


Barna kikker blygt med på oss når vi kommer på besøk
Nyskjerrige og litt blyge elever

Dette gir et solid grunnlag for å bygge videre på tidligere suksesser og fortsette å gjøre en positiv forskjell i Liberia. Vi starter året offensivt, har overført 30.000 USD for første halvår. Avholdt et godt styremøte med tro på fremtiden. Pia Tvedt, Annette Tvedt og Rolf Maurseth reiser til Liberia i Februar med et godt utgangspunkt for videre utvikling


Velkomst komiteen møter oss med dans i det vi ankommer Valley-Ta landsbyen.

Vi har kommet langt på 13 år!

 • 4 skoler og samfunn får støtte til skolegang og utvikling.

 • Ca 1500 barn har fått støtte til skolegang.

 • Landsbyene har begynt å ta positive grep selv med utgangspunkt i skolene

 • Samarbeidet med LUMDS fungerer godt og skal utvikles videre.


Skolekjøkkenet trenger et kraftig løft!
Skolekjøkkenet

Oppdatere skolebiblioteker og solceller og øke antall elever vi støtter

 • Prioritere oppdatering av skolebiblioteker og vedlikehold av solcellene.

 • Et velfungerende skolebibliotek bidrar til bedre utdanning, mens vedlikehold av solcellene sikrer pålitelig strømforsyning.

 • GHTAC har som hovedformål å gi barn en mulighet til et bedre liv gjennom utdanning. Til dette trengs det flere engasjerte enkeltpersoner og firmasponsorer.


Vi vil fortsette å styrkes samarbeidet med LUMDS og se etter flere partnere:

Gode partnerskap er nøkkelen til å oppnå større innvirkning og bærekraft i våre prosjekt. Samarbeid er FN'n bærekraftsmål nr. 17.Vi vil bruk vår digitale plattform mer effektivt:

 • Bygge videre på vår digitale tilstedeværelse som er vår hoved kommunikasjon mot omverdenen

 • Dele regelmessig oppdateringer, historier og bilder gjennom sosiale medier og andre digitale kanaler for å engasjere våre støttespillere og skape bevissthet om vårt arbeid.

Vi trenger at dere alle liker og deler våre innlegg slik at flere får vite om GHTAC.


Vi vil evaluere og tilpasse strategien, visjonen og målene våre:

 • Periodisk evaluere strategiene våre og være villig til å tilpasse dem basert på resultater og endrede forhold. Dette er nødvendig for å gi organisasjonen evne til å være smidig, effektiv og relevant.


Møte med rektor, lærere, foreldre og alle interesserte i landsbyen.


Involvere lokalsamfunnet:

 • Fortsette å involvere lokalsamfunnet i planleggingen og implementeringen av prosjekter. Deres deltakelse er avgjørende for langvarig suksess.


Det er viktig at alle får kommemed sine innspill
Emma diskuterer med foreldrene på

Holde fokus på bærekraft:

 • Tenke langsiktig på hvordan prosjektene våre kan bidra til bærekraft i landsbyene Bygge lokale suksesser og behov for å skape varige endringer.


Nyhetsbrev og reisebrev:

 • Abonnere på nyhetsbrevet til GHTAC og hold deg oppdatert.

 • Pia, Annette og Rolf vil under besøket i februar 2024 formidle sine opplevelser og møter med elever, lærere og foreldre, og gi en smak av LIBERIA og befolkningens liv.

Sosiale medier:

For at GHTAC skal lykkes over tid er vi avhengige av støtte fra mange.

Vi trenger økonomisk støtte og hjelp til å spre informasjon til å nå flest mulig.


Trykk på play for å se filmen under!
Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page