top of page

GHTAC har avholdt årsmøte for 2021!

Oppdatert: 15. okt. 2022Se referat fra Årsmøtet, Årsrapport, årsregnskap og presentasjoner.


For alle som følger i GHTAC er det mye godt lesestoff her om 2021 og hva vi planlegger fremover. Vi anbefaler årsrapporten for å få et godt bilde av vår aktivitet i LIBERIA. Du finner den litt lengre nede i innlegget!Referat fra Årsmøte Giving Hope To A Child

Årsmøtet ble avholdt på Austrheim Kyrkjelydhus

Torsdag 16.juni 2022 kl 18.00


Konstituering av Årsmøte og godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Opprop av fremmøtte: Kari Utkilen, Britt Rebnord, Kjell Matre, Norlaug Matre, Torill Moen, Kjell-Tore Karlsen, Torunn H. Karlsen, Ole Moen, Britt Ersland med fullmakt til Ole Moen, Annette Tvedt.

o Styrerepresentanter: Rolf Maurseth med fullmakt fra Link Arkitektur AS og Multiconsult AS, Francis Solomon,

• Valg av møteleder: styreleder Rolf Maurseth

• Valg av referent: Ole Moen

• Valg av representanter til å underskrive protokoll: Kari Utkilen og Kjell Matre


Styrets innstilling: Møteinnkalling og saksliste for årsmøte godkjennes.


Vedtak: Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.


Sak 1. Styrets årsrapport og årsregnskap for 2021

Styrets årsrapport og årsregnskap ble gjennomgått av styreleder Rolf Maurseth og forretningsfører Ole Moen.Styrets innstilling: Styrets årsrapport og årsregnskap for 2021 godkjennes.

Vedtak: Styrets årsrapport og årsregnskap for 2021 ble enstemmig godkjent.


Sak 2. Valg av verv og støttefunksjoner

Følgende representanter ble valgt av årsmøtet:

•Forslag til gjenvalg og nye representanter til styret ble fremmet av Ole Moen på vegne av styret:

Gjenvalg: Rolf Maurseth (styreleder 1 år}, Francis Solomon gjenvalg for 2 år, Tove Odland ikke på valg.

• Revisor: Gjenvalg av KPMG

• Web-ansvarlig for hjemmesida: Annette Tveit

• Innsamlingsansvarlig: Francis Solomon

• Sponsoransvarlig: Rolf Maurseth

• Arrangementsansvarlig: Francis Solomon

• Valg av valgkomite: Styret oppnevner valgkomite.


Vedtak: Alle valg var enstemmig.

Vedtak: Fullmakt gis til styre om å supplere med inntil 2 nye styremedlemmer i et år.


Sak 3. Gjennomgang av aktiviteter siden forrige årsmøte


Styrets leder orienterte om driften.

Vi har i 2021 videreført vårt program på 4 skoler i 3 distrikt i Liberia i samarbeid med LUMDS, Liberia United Methodist Development Service. Revisjonen av prosjektene har blitt godkjent uten kommentarer, og med «ren» revisjonsberetning. Dette

bekrefter at vi har etablert gode rutiner for betaling, revisjon og rapportering. Vi

støtter nå 400 skolebarn med bøker, skolepenger og annet utstyr. Skolepengene gir også lønn til lærerne.


Covid-19 har satt sitt tydelige preg på året, både her hjemme, men også i Liberia,

hvor skolene har vært stengt deler av året. Skolene er nå alle åpne og elevene er

tilbake, men det har vært en del frafall i på grunn av pandemien.


Se også styrets årsmelding om aktiviteter siden forrige årsmøte.


Sak 4. Planer for 2022 og driften videre


Vårt fokus den neste tiden er å opprettholde den aktiviteten vi har etablert og å få tilbake alle elevene.


Dersom vi får midler nok, vil vi vurdere to nye solcelleanlegg, på Frank Diggs og Demen-ta, før vi begynner å planlegge nye skoler eller nye prosjekt.


WEB siden er nå videre utviklet, spesielt med fokus på betalingsløsninger og å skape engasjement blant givere og gjøre disse tjenestene mer brukervennlig.


Avtalene vi har med våre samarbeidspartnere i Liberia blir fornyet i 2022.


Stiftelsen har inngått samarbeid med Studentene på Ås om UKE Hjelpa 2022.

Dette vil gi oss et løft i inntekter.


Vi forventer også en økning i sponsor inntekter for 2022. Se lengre nede.

Ny Fadder og sponsor løsning

Det å tegne nye faddere har rent teknisk vært en svært omstendelig og krevende prosess. Det er med stor glede vi nå endelig kan lansere den nye løsningen for tegning av faddere. Den er basert på VIPPS og vil gjøre det betydelig enklere å registrere nye faddere. Vi kommer tilbake med mer informasjon. Ellers kom det gode innspill til styret fra årsmøtet om blant annet å arrangere faddermøte på Østlandet, Hamar og Oslo, samt invitere kommuneledelsen til møte der vi kan presentere Stiftelsen og det arbeidet vi gjør.

SE VÅRE NYE DIGITALE LØSNINGER:


Sak 5. Eventuelt

Endring i formålsparagraf har vært diskutert i styret. Det gjelder spesielt dette med bygging av barnehjem. Styret vil eventuelt fremme dette som sak til neste årsmøte.


Styreleder Rolf Maurseth har nettopp fylt 60 år og ble hedret med blomster.


Møtet startet med servering av nydelig afrikansk middag laget av Francis.

Takk for maten og takk for godt møte.


Årsmøtet ble hevet kl. 20:30


Protokoll godkjennes, 16.06.2022
107 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page