top of page

PÅSKE INNSAMLING

Oppdatert: 15. okt. 2022

GHTAC har en påske innsamling med mål om å skaffe 5000 kr til idrettsutstyr til våre 4 skoler.

GHTAC kjøper inn baller, pumper og lagdrakter. Dette er meget populært og en viktig for elevenes læring.KICKBALL er jentenes nasjonalsport


Skolegang skal være lyst betont og inspirerende i en ellers vanskelig verden!

Gi håp til barn i Afrika gjennom utdanning og arbeider med FN*s bærekraftsmål som styrende for alt vi gjør.


Bli med å gjøre skoledagen til en opplevelse og inspirasjon for disse barna!Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page