top of page

Reisebrev 4 Frank Diggs skolen har nå 1 til 9 klasse og planlegger "Highschool"


Frank Diggs er siste stopp på skole "turneen" vår. Vi har hørt rykter om at de er blitt den som har utviklet seg mest. Da vi kom dit i 2018 var det en litt motløs og resignert forsamling lærere og foreldre vi møtte. Litt senere på året blåste taket av skolen i en kraftig storm og de måtte undervise i stekende sol og manglet areal til å ha et bibliotek, det er vanskelig uten tak.

Frank Diggs nye lærerboliger

Gjennom generøse gaver fikk vi bygget nytt tak, laget et bibliotek og de brukte matrialene fra det nedblåste taket til å bygge et nytt kjøkken ute. Dette ble starten på en ny giv i hele landsbyen som vi nå ser resultatet av.

Frank Diggs i 2018 etter at taket var blåst ned.

Nå har de 415 elever opp fra 150, med barnehage, grunnskole 1 til 9 klasse og planlegger å starte en "highschool" 10 til 12 klasse. De har også slitt med lærer mangel fordi de ikke har bolig til dem. De har selv søkt gjennom våre samarbeidspartnere midler til å bygge 4 nye lærerboliger som nå er under bygging.


Frank Diggs har sammen med hele landsbyen og med hjelp av gode partner i LUMDS, vår samarbeidspartner, tatt viktige grep for å begynne en reise hvor de selv har regien. Dette er modig gjort i et land som preges av fattigdom, analabetisme, korruopsjon.

De har fremdeles en lang vei og gå og vil trenge all støtte de kan få både moralsk og finansielt for å lykkes i sine ambisiøse planer

"Velkomst komiteen"

Det å kunne ta hele grunnskolen i sitt vante miljø, gir barn og voksene trygghet og det inspirerer til å gå på skolen. Vi opplevde en ukuelig optimisme og samhold i lokalmiljøet, og det blir et konkret bevis på at det vi er med på sammen med andre organisasjoner, bærer frukter.

Skolen hadde laget et innholdsrikt program for dagen, høydepunktet var et lite skuespill om en jente som ble kastet ut av skolen fordi hun var vanskelig og obsternasig, og så ble gravid. Barnefaren forlot henne før fødselen og hun hadde ikke noe sted å bo, sultet og var redd. Til slutt gikk hun tilbake og ba om å bli tatt tilbake i familien og ble ønsket velkommen. Og hun fikk begynne på skolen igjen og ble en mønsterelev!

Moralen var: ta din utdannelse det gir deg en fremtid, ikke bli gravid i ung alder og at familiene skal støtte opp om hverandre og tilgi.


Under noen øyeblikk fra Frank Diggs.

Besøket i Frank Diggsga oss ytterligere inspirasjon, og vi håper andre ser hva små ting og tålmodighet kan skape når man arbeider sammen.106 visninger0 kommentarer

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page