top of page

Vi fortsetter å øke vår aktivitet i Liberia!

Oppdatert: 5. sep. 2021


Adolphus varmer opp til stavekonkurranse veldig populært og morsomt.


Det er utrolig morsomt at vi nå kan si at vi nå har nådd så mange og at vi ser at det arbeidet vi støtter opp om endrer livene til så mange og gir dem muligheter for fremtiden.


Våre programmer er alle basert på dialog og tillit mellom landsbyene, Department of Community Service, (DCS) og Stiftelsen. Alle prioriteringer gjøres først av landsbyene og DCS som så fremmer sine forslag til oss for bevilgninger. De bidrar med arbeid, vedlikehold og annet som skal til for at prosjektene går fremover og at de får et eierskap til det som gjøres.


Frank Diggs med nytt tak!

Vi ser at det er en stolthet og glede i hele landsbyen over de fremganger og muligheter som åpner seg for både barn og unge. Det taes mange initiativ på egenhånd som oppretting av kjøkkenhager, utbedring av idrettsplassene, kveldsundervisning etc.


De voksne stiller opp mannsterkt og er aktivt med i diskusjoner og i aktivitetene.

Det er dette vi har håpet på, at den hjelpen vi gir skal generere ringvirkninger og nye initiativ lokalt. Da skjer det noe med alle, en økt stolthet over landsbyen og skolen, en ny vilje til å satse litt og troen på at det kan lykkes er plutselig tilstede og alle engasjerer seg!


Det nye kjøkkenet på Frank Diggs som landsbyen har bygget av restmatrialer fra taket som blåste ned!

Dette må vi fortsette å utvikle og vi har et rekord budsjett for 2019 på nærmere 900.000 kr!


Hovedtyngden er skolepenger til ca 400 elever, opprettelsen av to nye bibliotek og drift av solceller samt et økende engasjement mot det sosiale gjennom idrett.

Stolte jenter kommer løpende inn på banen i sine nye drakter!


Det er med glede at vi ser at det er en økning i antall faddere og vi oppfordrer alle til å engasjere seg! Gå inn på vår webside og registrere seg som fadder.


God helg

Stiftelsen Giving Hope to a Child.


Du kan endre hennes liv!

Siste innlegg

Se alle

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page