top of page

Vil du vite mer om GHTAC? Les årsrapporten for 2022 her.
Styret legger mye arbeid i årsrapporten hver år for å kunne gi et godt bilde av det arbeidet som er gjort og utviklingen til våre elever og skoler i LIBERIA


Den gir også relevant informasjon om utviklingen i Liberia vedrørende undervisning, helse og økonomi.


ÅRSREGNSKAP 2022

OG RAPPORT FRA STYRET I STIFTELSEN GIVING HOPE TO A CHILD


Giving Hope to a Child, (GHTAC), er en humanitær stiftelse uten bindinger til bestemte livssyn eller religioner. Stiftelsen arbeider kontinuerlig for å utvikle sin aktivitet både geografisk og innholdsmessig.


Formålet er å gi barn i Afrika mulighetene til et bedre liv og det gjør vi gjennom å støtte deres

skolegang med midler til skolepenger, skoleuniformer, bibliotek, bidrag til skolebygg som trenger utbedring og solceller som muliggjør kveldsundervisning for både barn og voksne. I tillegg til utstyr til å drive idrett, som er en viktig motivator i undervisningen.


Vi ønsker også å støtte opp under de lokalmiljøene de vokser opp i og bidra til en utvikling for alle som omgir barnene!
Vi håper mange vil bruke litt tid til å lese denne årsrapporten og vil bli inspirert til å engasjere seg i vårt arbeid. Les mer på siden vår94 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page