top of page
elever.jpg

Giving Hope

Skaper en bedre fremtid!

Intro mainP

Stiftelsen Giving Hope to a Child er en humanitær "non profit"  og livssynsnøytral stiftelse som driver hjelpearbeid i Afrika primært gjennom støtte til undervisning. Alt arbeid er basert på frivillighet. Vi har som mål å gjøre barn i stand til selv å være med å bygge gode robuste samfunn over tid  gjennom skolegang, lek og å bygge samfunnet rundt dem slik at barn og voksne kan utvikle seg sammen. Vi legger FN's bærekraftsmål til grunn for alt vårt arbeid.

på skolebenken1.jpg
på skolebenken1.jpg

VÅRT ARBEID

Vi arbeider i dag i Liberia med 4 skoler hvor vi utvikler dem til å bli samlingspunktet for alle i landsbyene. Læring står sentralt i alle våre tiltak som foreløpig er  skolepenger, uniformer, idrett, læringsmateriell og vedlikehold.  Alle fire skolene har fått bibliotek fullt utstyrt i henhold til landets utdanningsdepartements krav. Det er installert solceller på to skoler og vi har bygget nytt tak på en skole hvor taket ble tatt av en storm.

bottom of page