top of page

Demen-Ta

Demen-Ta Public School ligger i Bong County hvor det er 1760 innbyggere og mange omkringliggende smålandsbyer.

Demen- Ta kom inn i vårt program i 2018 og støtter årlig opptil 100 av skolens elever med skolepenger og nødvendig utstyr .

I 2019 finansierte vi ved hjelp av innsamlede midler et nytt tilbygg for bibliotek samt lærebøker iht til utdanningsdepartementets krav.

bottom of page