top of page

DEMEN-TA

Vi støtter 100 av skolens elever med skolepenger og nødvendig utstyr og i 2019 med nytt tilbygg for bibliotek med et fullverdig bokutvalg.

LANDSBYEN

Demen-Ta ligger i Bong County hvor det er 1760 innbyggere og mange omkringliggende smålandsbyer. Det er tøffe levekår i landsbyen og de fleste har ikke hatt råd til å sende barna sine på skole og om de har det så kanskje ikke til skolemat og barna må gå sultne hele dagen.

 

LÆRERMANGEL

Demen- Ta kom inn i vårt program i 2018. Skolen har i dag ca 150 elever med en målsetning å betjene 750 elever i Dementa og omegnslandsbyer. I dag er det 8 lærere hvorav kun tre av de blir betalt av staten de øvrige 5 er frivillige. Det er vanskelig å skaffe nok lærere og betale dem anstendig lønn. 

OM SKOLEN

Den første skolen i landsbyen ble ødelagt i borgerkrigen i 1990.

En mann fra landsbyen, Mr. Dolo, reiste til USA og gjorde det så bra at han ville gjøre noe for landsbyen sin og begynte å bygge en skole. Så kom en økonomisk krise i USA og Mr. Dolo hadde ikke samme økonomiske evne som før og byggingen stoppet opp. Gresset vokste - bushen kom nærmere!

CODEVPRO kom så inn og støttet fullførelsen av skolen, som stod ferdig i 2015, med stor innsatsvilje fra innbyggerne - og de er bare så stolte over skolen.

VÅRT BIDRAG

Giving hope to a Child inngikk i 2018 en treårs avtale om å støtte 60 av de mest trengende barna med skolepenger og skolemateriell. Fra høsten 2019 økte vi til 100 barn som får støtte og skolen har fått bibliotek. Vi har som mål setning at vi skal ha nok midler til solceller i 2020.

bottom of page