top of page

GHTac

MÅL OG VISJON

OM OSS

Vi er en "non profit" livssynsnøytral og humanitær stiftelse, som søker å skape gode samfunn og muligheter for Afrikanske barn. Vår metode er å skape gode og bærekraftige samfunn basert på FN's bærekraftsmål, gjennom å skape gode samfunn, som støtter opp omkring barnas hverdag og utvikling. Vi gjør dette gjennom å involvere alle og også gi tilbud til de voksne.

Fra 2011 frem til i dag har det vært en lang reise med mange utfordringer. GHTAC fokuserte i begynnelsen på å bygge barnehjem, noe vi aldri fikk gjennomført på grunn av Ebola epidemien.

I 2016 endret vi strategi og begynte å støtte eksisterende skoler i fattige landsbyer utenfor Monrovia. Første prosjektet var å støtte direkte med midler til skolegang og skolemateriell til dem som ikke hadde råd, dette er nå i gang på 4 skoler. Det er 50/50 gutter og jenter og prioritering av dem med spesielle behov eller som er foreldreløse. 

Skolene er kjernen for alt vi gjør i dag og sammen med våre samarbeidspartnere i Liberia CODEPRO ved Emma og Sam og landsbyrådene fortsetter vi å utvikle samfunnene rundt skolene.

I 2018 har vi gått videre og fått installert 2 solcelleanlegg. Dette gir landsbyene muligheten til å bruke skolebyggene på kveldstid med voksenundervisning, leksehjelp, møter og som samfunnshus. I Liberia er det mange voksne som ikke har lært å lese og skrive på grunn av krig og fattigdom. Nå får også disse en mulighet til å studere og hjelpe sine barn.

Bibliotek er vesentlig for å ha velfungerende skoler og god læring. I 2018 har vi åpnet to skolebibliotek med komplette boksamlinger i henhold til det Liberiske utdannings- departementets læreplan.

I 2019 og 2020 åpnet vi to nye bibliotek og utvidet boksamlingene i alle 4 skolene, slik at det fungerer som "folkebibliotek" hvor alle er velkomne og det er noe å lese for alle generasjoner.

Vi vil også vurdere hva mer innhold vi kan gi disse skolene.

bottom of page