Om stiftelsen

Giving Hope to a Child

Scroll Down

Stiftelsen Giving Hope To A Child er en organisasjon som har som mål å hjelpe barn i Afrika til en bedre fremtid.

 

Vårt hovedfokus er utdannelse slik at de får et

godt fundament for fremtiden.

Gjennom de 8 årene vi nå har arbeidet i Liberia,

som er det landet vi har startet i, har vi lært mye.

I dag søker vi å tenke helheten i barnas miljø og ønsker å styrke også de voksnes situasjon. Det er de som er barnas nærmeste.

Vi støtter skolegang for de mest trengende med skolepenger, bøker, skoleuniformer. Utstyrer skolene med bibliotek og solceller og sørger også for lek og idrett med sportsutstyr.

Alle barn skal ha rett til utdanning, men også til å være barn!

Alt vårt arbeid er bygget på FN's bærekraftsmål.

Initiativtageren Jusu

 

INITIATIVTAGEREN

 

FRANCIS

Sponsorer og samarbeidspartnere 

 

Innsamlingskontrollen

Stiftelsen er godkjent av Innsamlingskontrollen.
Her legges regnskap og årsrapporter ut fortløpende.

IK-logo.jpg