top of page
frankdiggs_2024_2.jpg

Frank Diggs

​Frank Diggs Public School ligger i St.John Community, Grand Bassa County. Vi begynte å støtte denne skolen  i 2018 og har årlig hatt ca 100 av elevene her i vårt program. Skolen var ganske ny men svært mange elever droppet ut pga foreldrenes manglende evne til å betale skolepenger.

I 2018 finansierte vi nytt tak og i januar 2020 fikk skolen også nytt bibliotek gjennom Giving Hope!

 

I 2024 er denne skolen en suksesshistorie, med utvidelse til ungdomsskole og med bevilgning til lærerboliger og skolemat er den blitt svart populær.

Image Gallery

There may be no better way to communicate what we do than through images. As you browse our site, take a few moments to let your eyes linger here, and see if you can get a feel for our signature touch.

bottom of page