top of page

FRANK DIGGS

Vi begynte å støtte skolens elever i 2018 med skolepenger og har samlet inn penger til nytt tak som ble tatt av storm i 2018.

I januar 2020 fikk skolen også nytt bibliotek!

FRANK DIGGS

Frank Diggs Public School ligger i St.John Community, Grand Bassa County. Skolen er ganske ny men svært mange elevene dropper ut pga foreldrenes manglende evne til å betale skolepenger.

Skolen kom inn i vårt program i 2018

LITE OFFENTLIG STØTTE

Skolene får lite offentlig støtte og kun et fåtall lærere blir lønnet av staten, derfor er skolene avhengig av frivillige lærere. Det er ekstremt vanskelig å skaffe og holde på de frivillige lærerne. Det er hovedsakelig menn fra andre større steder hvor de har kunnet gå på skole, som også må forsørge sin egen familie. På Frank Diggs tenker de langsiktig ved å anlegge en plantasje (palmefarm) i tillegg til kjøkkenhage hvor overskuddet går til de frivillige lærerne - en viktig motivasjon.

POSITIVE RINGVIRKNER I SAMFUNNET

Vi har lenge lekt med tanken om entreprenørskap og få elevene selv til å bidra gjennom å skape produkter som vi kan selge videre i Norge. På Frank Diggs hadde jentene sammen med hjelpelæreren brukt husfliden til å lage enkle smykker som vi vil legge ut for salg på vår kommende WEBSHOP.

VÅRT BIDRAG

Giving Hope to a Child har nå 100 skolebarn i vår fadderordning på Frank Diggs, som vi besørger skolepenger for samt skoleuniformer (som er påkrevd) og skolesekker med kladdebøker, blyanter, blyantspisser og viskelær.

Vinteren 2018 blåste i tillegg taket av på 4 av klasserommene + hele barnehagedelen i en storm. Stiftelsen har støttet gjenoppbyggingen av det.

 

 I 2019 hadde vi samlet inn nok midler til solceller og bibliotek.

bottom of page