top of page

VELLEY - TA

Skolepenger, skoleuniform, bøker og nødvendig skoleutstyr. Bibliotek og solceller.

SKOLEN

Velley- Ta kom med i vårt program i 2017 med støtte til skolegang for 60 elever, bibliotek og solsellepanel. Skolebygget, som landsbyen er meget stolt over, har de bygget selv. Skolen har ca 130 elever og 6 lærere. Myndighetene betaler ikke lærerlønn, de mottar kun godtgjørelse fra elevene som går på skolen samt mat fra kjøkkenhagen.

LANDSBYEN

Dette er en av mange svært fattige landsbyer i Liberia. Det bor ca 800 mennesker i landsbyen som ligger i Glorohulma Clan i  Margibi County. Folket i landsbyen lever av jordbruk. Mennene jobber på gummiplantasjer og kvinnene har harde dager hjemme med å lage mat og skaffe klær til familien. Kassava og ris er viktige matvarer.

EGENINNSATS

Innbyggerne er dypt takknemlige for hjelpen de får og stiller opp og bidrar med det de kan, det være seg bygging av enkle hus og hyller til bibliotek og dyrking av jord. En annen frivillig organisasjon har støttet bygging av hus til skolekjøkken og vil bidra til skolemat til elevene.

VÅRT BIDRAG

Velley-Ta er den andre skolen i vårt program. Vi støtter 100 av de mest trengende med skolepenger, skoleuniform og nødvendig skole utstyr som bøker. Som i alle våre prosjekter har vi en jevn fordeling av jenter og gutter og velger de som trenger det mest.  I 2018 fikk vi installert landsbyens første solcelleanlegg på skolen, som ble høytidelig åpnet. Dette og nytt bibliotek gir elevene og innbyggerne i landsbyen en helt ny mulighet til å lære mer og benytte skolen på kveldstid også til voksenopplæring.

bottom of page