top of page

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Vi er så heldige at mange bedrifter og privatpersoner har tro på vårt arbeid og støtter oss økonomisk

og med praktisk hjelp, mange har vært med siden starten og noen har gått videre til andre gode formål.

Vi er meget takknemlig for deres tillit og generøsitet. 

Vi trenger flere gode hjelpere for å kunne planlegge langsiktig og inviterer alle til å delta

Send en mail så kan vi diskutere hvordan du eller din bedrift kan hjelpe 

bottom of page