top of page
Vartekeh_2024_5.jpg
Vartekeh_2024_4.jpg

Vartekeh

Skolen ligger i landsbyen Vartekeh i Margibi County og dekker to landsbyer med til sammen 2500 innbyggere. 

Det bor ca 1200 mennesker i selve landsbyen Vartekeh og 1300 i nabolandsbyen, Gbamkollie, som også sokner til Vartekeh skolen.

 

Vartekeh var den første skolen som var blitt bygget her. Innbyggerne gjorde jobben selv og fikk støtte fra CODEPRO, vår samarbeidspartner til innkjøp av materialene. Før skolen kom måtte barna gå en time hver veg for å  komme til nærmeste skole. Dette var for langt for de minste og de eldre jentene ble hjemme for å hjelpe til, heller enn å få utdannelse og giftet seg og fikk barn som tenåringer. Bare to jenter fullførte videregående skole de siste fem årene før skolen var bygget!

Vartekeh_2024_2.1.jpg

Siden 2016 har Giving hope to a Child bidratt årlig med skolepenger, bøker og uniformer til de mest trengende barna.

Antall elever har variert fra 50-100.

Videre har vi gitt støtte til et bibliotek med bøker i henhold til det Liberiske utdannings-ministeriets anbefalinger og har i tillegg utstyrt skolen med solceller slik at bygningene kan brukes om kvelden som bydelshus, til voksenopplæring og andre aktiviteter som landsbyene trenger.

Vartekeh_2024_6.jpg

Hovednæringen er jordbruk og gummiproduksjon, men de fleste lever i stor fattigdom med liten eller ingen  inntekt.

Mange av de voksne kan heller ikke lese og skrive.

bottom of page