top of page

VARTEKEH

Barneskole for to byer med til sammen 2500 innbyggere

LANDSBYEN

Det bor ca 1200 mennesker i selve landsbyen Vartekeh og 1300 i nabolandsbyen, Gbamkollie, som også sokner til Vartekeh skolen. Hovednæringen er jordbruk og gummiproduksjon, men de fleste lever i stor fattigdom med liten eller ingen  inntekt. Mange av de voksne kan heller ikke lese og skrive. 

DEN FØRSTE SKOLEN I LANDSBYEN

Før skolen kom måtte barna gå en time hver veg for å  komme til nærmeste skole. Dette var for langt for de minste og de eldre jentene ble hjemme for å hjelpe til heller enn å få utdannelse, og giftet seg og fikk barn som tenåringer. Bare to jenter fullførte videregående skole de siste fem årene før skolen var bygget!

SKOLEN UNDER BYGGING

Vartekeh er den første skolen som er blitt bygget i disse landsbyene. Innbyggerne gjorde jobben selv og fikk støtte fra CODEPRO, vår samarbeidspartner til innkjøp av materialene.

VÅRT BIDRAG

Siden 2016 har Giving hope to a Child bidratt årlig med skolepenger, bøker og uniformer til de 60 mest trengende barna. Fra sommeren 2019 har vi økt til 100 barn som støttes. Videre har vi gitt støtte til et bibliotek med bøker i henhold til det Liberiske utdannings-ministeriets anbefalinger og har i tillegg utstyrt skolen med solceller slik at bygningene kan brukes om kvelden som bydelshus, til voksenopplæring og andre aktiviteter som landsbyene trenger.

bottom of page