top of page

240 SKOLEBARN

Januar 2019

Giving Hope to a Child er stolt av å kunne meddele at vi totalt har 240 barn i vårt program pr. 1. kvartal 2019 som får gå på skole. GHAC støtter de med skolepenger i tillegg til nødvendig skoleutstyr.

 

Kriteriene våre er at det er de barna som trenger det aller mest som har første rang, de aller fattigste, de med funksjonshemming og at det skal være en lik balanse av jenter og gutter.

Vi ønsker å utvide dette programmet med flere barn og trenger din støtte.

Dagens elever - morgendagens ledere

bottom of page