top of page

Sponsorer og givere

Vi er så heldige at mange bedrifter og privatpersoner har tro på vårt arbeid og støtter oss økonomisk og med praktisk hjelp,

mange har vært med siden starten og noen har gått videre til andre gode formål.

Vi er meget takknemlig for deres tillit og generøsitet. 

Vi trenger flere gode hjelpere for å kunne planlegge langsiktig og inviterer alle til å delta, send en mail så kan vi diskutere hvordan du eller din bedrift kan hjelpe 

Multiconsult as

Multiconsult's ansatte gav i 2016 kr. 250.000,- i julegaver til stiftelsen, noe som gav oss mulighet til å installere de første solcelleanlegg på to av våre skoler.  I 2019 fikk stiftelsen 150.000,- som gjør at vi kan arbeide videre med solceller på flere skoler.

TCM 

Technology Centre Mongstad har inngåtte en avtale om flaskepant i februar 2020. 

TVIBERG AS

Tviberg AS inngikk i 2018 en 3 årig sponsoravtale på 50.000 kr pr år og har i 2021 økt til 200.000 pr år

Arne Kästel Kunstner

Arne har inngått en avtale hvor GHTAC får 20 til 50 % av inntektene på hans utstilling på Kilstraumen brygge.

Kilstraumen brygge

Kilstraumen Brygge inngikk i august 2018 en 3 årig sponsoravtale på 10.000 kr pr år. I tillegg har de gått inn i vår panteordning.

Veltec

Veltec  er fra 2018 med i vår panteordning.

Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening gav 101.500 kr i julegave 2018 til stiftelsen. Midlene skal i hovedsak prioriteres til  videreutvikling av våre eksisterende bibliotek og til å etablere nye.

Tess

Tess Mongstad  er fra 2018 med i vår panteordning.

bottom of page