top of page

Our
Projects

Studentene på NMBU støtter Stiftelsen Giving Hope to a Child i 2022, (GHTAC)!

GHTAC fokuserer på utdanning i Afrika og støtter i dag 400 barn på 4 forskjellige skoler i LIBERIA.

Skolepenger

Skole utstyr

Skole bibliotek

Idrett 

Solceller

Hvorfor har studentene valgt GHTAC

GHTAC bygger på FN's bærekraftsmål og menneskeretts erklæringen.

Er livsynsnøytral og humanitær

Har vist at de når sine mål og at midlene går til formålet

IMG_5415.JPG

Hvordan samler de inn penger

Flaske innsamling

Utlodding

?

flasker2.jpeg

Vil dere bli sponsor

Kan din bedrift tenke seg å være sponsor for UKEhjelpa og bidra til å gjøre dette initiativet til en suksess og samtidig få markedsført bedriften mot alle de dyktige studentene på ÅS? 

17907822568559246.jpg
bottom of page