top of page

Viktig melding til alle som ikke var på årsmøtet!


Noen av "våre" barn i Liberia

Her kommer en kort oppdatering og alle dokumenter fra møtet, vi anbefaler alle interesserte å se igjennom vedleggene, de gir god innsikt i vårt arbeid . God lesing!

Afrikansk gryte med ris og hot chili

Det var et vellykket møte med gode diskusjoner og meget god afrikansk mat laget av Jusu.


Regnskap, budsjett og årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent.

Det ble samlet inn 414 582 kroner i 2018, noe som er det nest best året for

stiftelsen.


Vi har høy aktivitet og trenger å øke inntektene betydelig fremover skal vi klare dette over lengre tid.


Vi ankommer Velley - Ta


Budsjettet for 2019 er vårt største så langt med over 800 000 kr. 640 000 kr går til skolepenger, klar og utstyr til ca 400 bar, ca 130 000 kr til vedlikehold av eksisterende skolebibliotek og utstyre to nye bibliotek, samt materialekostnad for å bygge ett nytt rom til biblioteket på Dementa.


Våre samarbeidspartnere i Liberia

Styret har lagt ned et betydlig arbeid i årsmeldingen for 2018 og anbefaler alle som er interessert i å lese den! Årsmelding 2018


GHTAC Kickball lag

VALG:

Styret ble gjenvalgt og fortsette med Tove og Jusu som styremedlem og Rolf som styreleder.


Kjell Tore tok gjenvalg som innsamlingsansvarlig og fortsetter sin flotte innsats.

Jusu fortsetter som arrangementsansvarlig og Annette som web ansvarlig.


Rolf gjennomgikk grundig hva vi har gjort i 2018 og planene for 2019. les mer her Presentasjon årsmøtet


GHTAC Fotball lag

Til alle dere som ikke hadde anledning til å komme denne dagen og andre som er interessert i vårt arbeid har vi lagt ved alle dokumenter fra møtet i dette nyhets brevet.


Filmene som ble vist i møtet må redigeres før de kan vises på nette så de er ikke vedlagt i dag, men vil komme etterhvert. Legger ved en liten forsmak, oppvarming før stavekonkurranse!Dere kan lese dokumentene fra årsmøtet her:God helg til dere alle.

Styret59 visninger0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page