top of page

Årets julegave i 2016 fra Multiconsult gis til Giving hope to a Child!

Oppdatert: 5. sep. 2021

Multiconsult gir hvert år en større sum til et veldedig formål som årets julegave. Valget i år er falt på Giving hope to a Child!


I år gir Multiconsult kr. 250.000 til stiftelsen Giving Hope to a Child, og deres prosjekt Vartekeh barneskole i Liberia.


Stiftelsen har som formål å hjelpe barn i Afrika, med et spesielt fokus på Liberia. Liberia har vært gjennom borgerkrig og Ebolaepedemi, og mange barn er blitt foreldreløse. Prosjektet med å gi finansielle midler til en nyopprettet barneskole i Vartekeh, Liberia, er Giving Hope to a Child sitt alle første prosjekt. Stiftelsen har inngått en 3-årig avtale om støtte til skolepenger, skolemateriell for 60 av de mest trengende elevene. Stiftelsen ønsker å utvikle denne skolen videre, og bruke samarbeidet som en modell for hvorledes man kan utvikle tilsvarende prosjekt i Liberia og andre Afrikanske land. Målsetningen er å gjøre stiftelses prosjektene bærekraftige og selvhjulpne på flest mulige områder.


Miljøsjef og leder for samfunnsansvar, Guri Marie Lindmark(th) og Rolf Maurseth(tv)

– Jeg er godt fornøyd med valget Multiconsult falt på i år. Multiconsult har en tilknytning til Liberia gjennom flerårig arbeid med restaureringen av kraftverket Mount Coffee, og har slik sett en viss nærhet til utfordringene landet står ovenfor. Giving hope to a Child har vært støttet av LINK arkitektur i flere år, og vi ser på dette som en spennende mulighet til å samarbeide om en god sak, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.


Styret i Giving Hope to a Child er meget takknemlige for denne gaven, det er den beste julegaven vi kunne få! Vi ønsker å benytte disse pengene til et solcelleanlegg, slik at skolen kan være åpen større deler av døgnet og bli et samlingsted for alle i området, sier Rolf Maurseth, styreleder i stiftelsen.


Rett over nyttår reiser han og Tove Odland fra styret, ned til Liberia for å besøke elever og lærere ved skolen. Videre skal de befare andre skoler og prosjekt for å hente kunnskap og vurdere nye prosjekt for stiftelsen.


Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page