top of page

Alle de fantastiske foreldrene!

Oppdatert: 5. sep. 2021


l dag vil vi fortelle om de fantastisk engasjerte foreldrene i landsbyene vi arbeider i.

Vårt arbeid er basert på hjelp til selvhjelp og det er foreldrene, foreldrerådet og ledelsen i landsbyene som prioriterer det de mener er viktigst for dem. De er alle meget engasjerte i sine og andres barns fremtidige muligheter og tenker langsiktig. De er alle enige om at skolegang og muligheten til fremtidig utdannelse er hoved prioriteten.


Åpningen av et solcelle anlegg

I Liberia er det få barn på barnehjem, naboer og slektninger tar dem inn i sine familier som sine egne selv om de ikke har noe selv. Dette er fantastisk å oppleve.Dette er grunnlaget for at vår støtte går til skolegang, skolebibliotek og solceller som gjør at de kan bruke skolebygningene også om kvelden. det blir tidlig mørkt i Liberia og annet som støtter opp om barnas læring.


Solceller er på plass!


Vi støtter de fattigste familiene, de foreldreløse og dem med spesielle behov først med skolepenger og utstyr. Til skolebibliotekene betaler vi for bøkene og foreldrene bygger hyller, møbler og gjør dem hyggelige. På Dementa skolen var det ikke plass til et skolebibliotek så vi har skaffet materialene og de bygger det nye biblioteket på dugnad. Det samme skjedde da taket til Frank Diggs blåste av.Solcellene gir muligheter for kveldsundervisning for både store og små og mange voksne stiller opp som lærere men også som elever ettersom de aldri har fått skolegang. Denne viljen og gleden til å lære og være med barna på deres premisser er fantastisk og skaper et godt samhold i landsbyene


Alle er med når vi kommer på besøk og er aktivt med i møter og arrangementer og som regel er det så fullt at mange må stå utenfor.Uten foreldrenes innsats ville ikke vi ha fått til en brøkdel av det vi nå har oppnådd. De er med å mangedobler verdien av det vi støtter dem med. Vi ser at det er en økende stolthet hos alle i landsbyene og stadig nye ideer fremmes og de setter i gang nye initiativ på egenhånd.


Det er mange organisasjoner som arbeider med forskjellig fokus, noen skaffer rent vann andre skolemat og atter noen bygger skolene. Samarbeidet fungerer godt og er helt essensielt for å løfte landsbyene videre.


Kunnskap er det viktigste for et fremgangsrikt samfunn!

Siste innlegg

Se alle

Комментарии

Оценка: 0 из 5 звезд.
Еще нет оценок

Добавить рейтинг
bottom of page