top of page

BÆREKRAFT, hva gjør vi?

Oppdatert: 5. sep. 2021

Giving Hope to a child har FNs bærekraftsmål som et av våre styrings redskap. Vi kan ikke nå over alt som en liten organisasjon men har valgt ut noen områder.

Gjenbruk av materialer fra nedblåst tak til nytt kjøkken

Mål 4: God utdanning.

Dette er vårt hovedfokus, vi hjelper unge og gamle til å kunne gå på skolen. Vi fokuserer på dem som har særlig behov, det være seg økonomisk, mangel av foreldre, aldri fått anledning som barn eller andre spesielle utfordringer. Det er ca 400 barn og nærmere 70 voksne som nå kan få undervisning i våre program.


Vi har fokus på likestilling og jentene er prioritert.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene.

Det er helt naturlig for oss i Norge å ta likestilling for gitt. Slik er det ikke nødvendigvis i alle land og vi har i alle våre avtaler nedfelt en likestillings formulering som vektlegger at jenter skal ha de samme mulighetene i programmene som guttene og våre samarbeidspartnere rapporterer på dette.


Mål 7: Ren energi til alle.

Vi har nå installert 2 solcelleanlegg på skolene og de er vesentlige for å kunne bruke skolebyggene om kvelden. De gir muligheter for kveldsundervisning for voksne og lekselesning for barna og sosialt samvær. Landsbyene selv ser på hvorledes de kan nå utnytte dette videre til andre formål.

Det er et mål for stiftelsen å utstyre alle de skolene vi støtter med solceller.


Alle skal ha rett til utdanning!

Mål 10: Mindre ulikhet.

Stiftelsen konsentrere seg om mindre samfunn langt vekke fra de store byene. Disse blir ofte glemt av myndigheter og det er vanskelig å skaffe nok lærere. Vi prøver å gi dem de samme mulighetene som i de større stedene og effekten av de tiltakene vi og andre gjør her er stor.


Vi reiser lite, kun det som er helt nødvendig!

Mål 13: Stoppe klimaendringene.

Stiftelsen reiser kun 1 gang i året til Liberia for å diskutere samarbeidet og befare skoler og landsbyer vi støtter og vurdere nye prosjekt. Vi har valgt å knytte til oss gode lokale partnere som gjør det daglige arbeidet. Det har vært en til 2 personer pr år som reiser ned!


Plast og annen forurensing

Mål 14 og 15: Livet under vann og på land.

Vi diskuterer nå hvorledes vi kan inspirere landsbyene og barna til å tenke på hva de kaster og hva som kan resirkuleres. Vi vet at dyr, fugler og fisk og fauna i elver å hav påvirkes sterkt av det vi mennesker kaster fra oss. Første målet er å få ryddet opp i landsbyene og nærmiljøene og få en varig endring i vaner og sammen med landsbyene utforske hva mer vi kan bidra med på dette området fremover.


GHTAC i Norge driver også flaske innsamling fra gode støttespillere hvor pengene går til arbeidet i Liberia, slik får vi en effekt både lokalt og til Afrika.

Vi nytter anledningen til å oppfordre dem som er interessert i å gi sine pantepenger til stiftelsen på Vipps eller direkte til bankkonto.


Se: https://www.givinghope.no/stott-barna , her finner dere nødvendig informasjon.


Dette var litt om hvorledes vi tenker å arbeider for å fokusere på fremtiden både i et lokalt men også globalt perspektiv.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page