top of page

Biblioteket er helt sentralt i en god utdanning og for utviklingen av gode samfunn!

Oppdatert: 5. sep. 2021


Biblioteket på Vartiker

Våre skoler ligger langt fra byene og har ikke tilgang til offentlige bibliotek, de har lite læremateriell utenom det vi støtter dem med. Staten har ikke hatt råd til å utstyre alle skolene med godt utstyrte bibliotek.

I 2017 utstyrte vi våre to første skolebibliotek, på Vartiker og Velley-Ta skolene.

De har fått fullverdige boksamlinger i henhold til det det Liberianske utdanningsdepartementets pensumliste.

Tove var tilstede ved høytidelige åpninger i januar 2018 hvor jubelen var stor.


I fjor fikk Stiftelsen en fantastisk gave fra Norsk Bibliotekforening på hele 101.500 kr til å fortsette arbeide med å etablere bibliotek på flere skoler.


Vi har nå planene klar for to nye bibliotek på henholdsvis Frank Diggs og Dementa skolene!


Dementa har i dag ikke plass så vi har i samråd med skolen, landbyen og DCS, (vår samarbeidspartner i Liberia), besluttet å bygge ett nytt rom til biblioteket.


Budsjetter for materialer er utarbeidet og pengene bevilget og arbeidet starter om ikke lenge. Selve byggearbeidet gjøres av landsbyens beboere, GHTAC betaler materialer og transport.

Frank Diggs fikk sitt tak blåst av i fjor og måtte få det på plass før en kunne utstyre skolen med bibliotek. landsbyen har her gjort arbeidet og vi har som på Dementa betalt kostnader utover arbeidet.

Litt skjønnliteratur er kommet på plass

Begge bibliotekene får fullverdige bibliotek slik som de to vi allerede har utstyrt.


Vi inngår 3 årige avtaler i alle våre prosjekt og sørger for å oppdatere bibliotekene hvert år.


Utover skolebøker utstyres bibliotekene gradvis også med skjønnlitteratur som alle i landsbyene kan låne og ha glede av.


I Vartiker og Velley-Ta har vi installert solceller og lys slik at en kan bruke skolene til å lese, gjøre lekser eller andre aktiviteter som trenger lys. Vi har et håp om å kunne installere dette på Frank Diggs og Dementa de neste årene slik at de får samme mulighetene.


Bibliotekene er for alle og en fantastisk form for delingsøkonomi med røtter langt tilbake og er fremdeles høyaktuell for områder uten digital infrastruktur.

Tove står for åpningen!

Vi tar dette forgitt men her har dette bare vært en fjern drøm og som nå plutselig blir oppfylt!


Takk til Norges Bibliotekforening fra alle dem som nå får sine første Bibliotek!


God helg til dere alle

Giving Hope to a Child

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page