top of page

Det er mye positivt som skjer i Giving Hope to a Child om dagen!

Oppdatert: 5. sep. 2021

Nyhetsoppdateringer 22.03.2019


En av elevene på Vartiker viser oss hva hun kan!
En av elevene på Vartiker viser oss hva hun kan!

Det rapporteres fra Liberia at vårt program for støtte til skolegang er viktig og fungerer veldig bra! Men behovet er mye større enn det vi kan finansiere nå, så all støtte er kjærkommen slik at vi kan nå flere. Vi lærer mye om behovene til landsbyene etter hvert som vi er kommet nærmere inn på dem og vi ser at det er et stort behov for mange basisfunksjoner som mat, grønnsakshager, vann, lærere, skoleutstyr og annet for at vi skal få til langsiktig og god utvikling. Styret vil vurdere hvordan vi kan utvide vår bistand ytterligere og legge det frem for årsmøtet i mai.

Litt variert lektyre på bibliotekene!
Litt variert lektyre på bibliotekene!

Solcellene på Velley-Ta og Vartiker har gitt 80 plasser på kveldskolen foreløpig og en rekke andre aktiviteter. I de landsbyene vi har etablert bibliotek er det nå et betydelig løft i læring og foreldre og lærere er aktivt med på utviklingen av hvordan de kan benyttes enda mer aktivt.

Møte med engasjerte foreldre og lærer foreningen på Frank Diggs, Emma, Tove og Rolf
Møte med engasjerte foreldre og lærer foreningen på Frank Diggs, Emma, Tove og Rolf

Den store utfordringen som meldes om er behovet for skolemåltid.


For store deler av befolkningen er ett måltid om dagen alt de har og mat på skolen er viktig for å holde barna på skolen og gi dem energi til å studere. Det er behov for å få til permanente løsninger, enten fra oss eller andre organisasjoner.
Skolemat
Skolemat

 

Gratulerer til Torunn og Jusu

Se mer på Innsamlingsaksjoner på Facebook
Se mer på Innsamlingsaksjoner på Facebook

Vi vil gratulere Torunn og Jusu med dagen og benytte anledningen til å takke dere begge for deres engasjement og generøsitet.

55 av deres venner har bidratt til deres bursdags innsamlinger til støtte for stiftelsen generert med foreløpig resultat på 8549 kroner!

Det er fremdeles mulig å feire dem med et bidrag!


 

Prøv ut den nye websiden og gi oss gjerne tilbakemeldinger om hva dere synes!


Den nye websiden er lansert og mange har vært inne å sett og lest, noen har begynt å abonnere og vi oppfordrer alle til det.


Den nye fadder funksjonen fungerer og noen har allerede benyttet den og det er veldig gledelig og vi ønsker de nye fadderne velkommen .


Her kan du enkelt gå inn å bli fadder
Her kan du enkelt gå inn å bli fadder

Vi ønsker dere alle en riktig god helg!

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page