top of page

Gratulerer med 8 mars - til ALLE!

Oppdatert: 5. sep. 2021


Sterke kvinner i Velley-Ta
Sterke kvinner i Velley-Ta

En av våre jenter i Liberia i dyp konsentrasjon
En av våre jenter i Liberia i dyp konsentrasjon

Det er 8 mars og kvinnedagen, en dag som markeres over hele verden.

Det er en dag hvor kvinners plass i samfunnet blir understreket, og dermed en dag hvor likeverd og likestilling understrekes.I Giving Hope To A Child er dette en selvfølge alle dager - selv om vi feirer spesielt i dag! Likeverd er et så viktig og bærende prinsipp!

På de skolene vi støtter i Liberia, er det omtrent like mange jenter som gutter i klassene - og slik er det også når de med særlige behov går aller først.

Det er sterkt å oppleve og se hvordan kvinner i landet tar på seg ansvar og forpliktelser - særlig i landsbyene. Mange av dem har eneansvar for familien og det av mange ulike grunner; menn og sønner har mistet livet i krigen, mange menn har dradd andre steder for å få arbeid - og latt kvinnene bli igjen med hele ansvaret.Lunch, alle må hjelpe til
Lunch, alle må hjelpe til

Vi har sett hvordan barn hjelper til - ikke minst jentene - på de små åkrene, bærer vann og ved, hjelper til med matlaging, passe på åkrene når de er nysådd for at ikke fugler skal ta frø/riskorn.


Det har vært vanskelig med skolegang - for alle i landsbyene «våre». Det har sin grunn i fattigdom og krig. Men nå er det bygget skoler og vi får være med og hjelpe slik at både barn og voksne, jenter og gutter, kvinner og menn får skolegang og utdanning.


På denne måten kan vi være med å gi mulighet til bedre liv, vi opplever landsbyer som står sammen i å forbedre situasjonen sin og dermed blir det demokratiske løsninger og respekten kan vokse.


Jentene i fotballkamp mot gutta!
Jentene i fotballkamp mot gutta!

På 8 mars i år la oss feire at vi i Giving Hope To A Child-familien er sammen i Liberia og Norge! - er med på å bekjempe fattigdom, gi barn og voksne større selvtillit og muligheter til et bedre liv.


Fremtiden er litt lysere
Fremtiden er litt lysere

Emma leder vårt arbeid i Liberia.
Emma leder vårt arbeid i Liberia.

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page