top of page

Gratulerer med 8 mars til alle!

Oppdatert: 5. sep. 2021


POWER!

Vi gratulerer alle med Kvinnedagen til alle jenter og gutter. Dette er fremdeles en viktig dag for oss i Norge. Vi har kommet et godt stykke på veien mot likestilling.

Lunsj hvilen!

Det er dessverre ikke slik i alle land og i Liberia hvor vi arbeider er det mye som gjenstår!

Landet er i en utvikling i positiv retning etter borgerkriger og Ebola epidemi, men har en av verdens laveste BNP og er avhengig av støtte utenfra.


Vi har nettopp vært på besøk på de 4 skolene vi støtter og hadde gleden av å oppleve politisk debatt mellom de unge guttene og jentene og var jury for å kåre vinneren.

Alle er med.

Det ble en klar seier til jentene som beste i debatten. Guttene henger etter i debatt teknikk og empati for andre! Vi må fremover også fokusere på dem slik at alle kommer på samme nivå.


Vinnerne av den politiske debatten

Stiftelsen fokuserer på likestilling med 50/50 gutter og jente og fokus på dem som er foreldreløs, handikappet eller har foreldre med dårlig råd som ikke kan sende barna på skolen siden det må betales skolepenger.


Noen av alle de jentene som er i vårt program!


På landsbygden er det i dag mange jenter som få barn i veldig tidlig alder, helt ned i 12 til 13 år. Utdannelse for både jentene og guttene er det viktigste vi kan gjøre for å få ned antall unge mødre og gi dem en mulighet for fremtiden.

Vi som var i Liberia i januar og opplevde så mye flott. Annette, Rolf, Britt, Kjell-Tore, Kari, Tove, Heidi, Torunn og Liv Berit

Dette er situasjonen i veldig mange land og vi har en mulighet til å hjelpe så mange hvis vi vil!


God 8 mars til alle menn og kvinner fra Giving Hope to a Child.


Les mer om stiftelsen på givinghope.no

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page