top of page

Kjell-Tore Karlsen

Oppdatert: 15. okt. 2022

2021 ble rekord får pante innsamlingen til GHTAC og første kvartal i 2022 er på hele 10.145 kr noe som er den beste starten vi har hatt!

Pant dine flasker og bruk QRL'en for å sette inn pengene
QRL for flaskepant

Pante "GENERALEN"

Kjell-Tore er "Stiftelsen Giving Hope to a Child's" ,(GHTAC), innsamlings ansvarlige og har vært med fra starten av som en av medstifterne.


Han har utrettelig arbeidet for stiftelsen i de 10 årene vi har eksistert og var sammen med sin kone Torunn Helland Karlsen en av fadderne som var med på tur til Liberia i januar 2020 rett før pandemien traff verden med full tyngde.

GHTAC i Liberia januar 2020. Kjell Tore i svart GHTAC T skjorte med Emma, Heidi, Adoplhus, xxx, Kari og Annette på første dag hvor sysakene vi hadde med pakkes til hver av skolene før vi starter på våre besøk til skolene!

Vi spurte ham om hvorfor akkurat denne saken er så viktig for ham:

Kjell-Tore hva er det som har fått deg til å engasjere deg så sterkt i denne saken?

Det hele startet med at Francis Solomon kom til meg og ønsket hjelp til boka han skulle skrive om ’livet som flyktning’. Francis hadde et sterkt ønske om gi noe tilbake til barna i Liberia og hjelpe dem på en eller måte. Dette gjorde at jeg også ville støtte Francis og være med og hjelpe barn i Liberia.


Torgdag på Kilstraumen Brygge, Kjell-Tore Med Francis og Rolf

Første ideen til Francis var å bygge og drive et barnehjem i Liberia. Da dette etter en stund planlegging og vurdering viste seg å bli vanskelig, var det naturlig å satse på å gi barn mulighet til skolegang i stedet. Etter å ha vært i Liberia og sett at pengene vi sender blir brukt på en flott måte og er med til å sørge for at 400 barn får skolegang, noe de kanskje ellers ikke hadde fått, gjør at en gjerne ’står på’ for å kunne gi hjelp videre.


Vi ser at du har involvert dine barnebarn i ditt engasjement hva opptar dem mest:

Jeg vet ikke om barnebarna er så veldig engasjert i Giving Hope to a Child, Tindre er i starten på sin skolegang og er akkurat kommet i gang med fotball. Leah skal over i videregående og er aktiv både i fotball og håndball. Hun har vært ’utvekslingsstudent’ på Fillipinene, og har nok et sterkt engasjement til å hjelpe når hun ser at det er noen som trenger hjelp. Begge har nok fått med seg at farfar samler panteflasker for å hjelpe barn i Liberia.

Åpningen av Dementa skolens bibliotek finansiert av GHTAC

Du er nå pensjonert fra din lærerjobb og kunne nytt en rolig tilværelse men har valgt å engasjere deg i å gi barn i Afrika muligheten til en bedre fremtid, er det læreren i deg som gir deg denne energien?

Jeg vil tro at oppveksten min i ’trange kår’ på Lambertseter i Oslo har gitt meg en god start til å gi en hjelpende hånd der jeg har sett behovet. Sosialisten i meg har jeg arvet fra mine foreldre.

Torunn og jeg har også hatt noen turer til ulike afrikanske land, noe som har ført oss nærmere det afrikanske folket og kulturen der.


Du er også hjernen bak GHTAC's flaskepant innsamling. Hva gav deg ideen?

Det hele startet i det små med ulike dugnadsjobber for GHTAC. Det kom inn i litt mer organiserte former da Terje Lerøy spurte om GHTAC kunne tenke seg å ta jobben med å rydde for flasker og hente pant for Kilstraumen Brygge. I dag har vi i tillegg 3 firma i Mongstadområdet som gir oss flaskepant. Jeg hadde et mål om 30.000 kr i 2021 og det greide vi med god margin og endte på drøyt 35.000 kr så kanskje vi skal sikte mot 40.000 kr i år.


Har du en oppfordring til andre?

Det hadde vært veldig kjekt om flere hadde brukt pantepengene de får hver gang de panter til å gi til et godt formål, gjerne til GHTAC, hver krone teller og kontakt meg gjerne om du ønsker å bli med i arbeidet eller starte din egen innsamling.


Mail: kjelltore.karlsen@gmail.com Mobil: 900 92 736


Det er selvfølgelig også et stort ønske at flere meldte seg som faddere til GHTAC. De faste inntektene hver måned gir oss grunnlaget for videre satsing.


En liten kavalkade over Kjell-Tore's engasjement!

댓글

별점 5점 중 0점을 주었습니다.
등록된 평점 없음

평점 추가
bottom of page