top of page

Gi Gaven Videre!

Oppdatert: 5. sep. 2021


Vi i Giving Hope to a Child, (GHTAC), er utrolig glade for å bli med på dette flotte initiativet som gjør det så enkelt å gi en gave med mening!


Det er Aksel og Kari Mjøs på Osterøy som har satt dette i gang sammen med en rekke støttespillere i Bergensregionen. Les mer på deres hjemmeside: https://www.gigavenvidere.no/


FNs bærekrafts mål, transparens og tillit har vært sentralt i utviklingen av tjenesten noe som er i tråd med GHTAC’s visjoner og mål.

For en liten organisasjon som GHTAC er dette et fantastisk hjelpemiddel til å nå frem til flere som ønsker å hjelpe andre. Her er finner man alle typer formål, store og små organisasjoner presentert på en plattform. Her er det noe for alle og vi håper at mange bedrifter vil benytte seg av denne tjenesten.

Det geniale er at mottager av en gave selv kan velge hva de vil støtte og ikke giveren. Dette gir et sterkere og mer personlig gave.


Gi Gaven Videre og Giving Hope To a Child forholder seg til Innsamlingskontrollens etiske retningslinjer.


GHTAC støtter pr i dag følgende av FNs bærekraftsmål:

Vi håper mange bedrifter vil benytte seg av denne tjenesten og takker alle dem som har gjort dette mulig

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page